MedlemskapModernt, enkelt och flexibelt båtliv


Vad sägs om en modern, fullutrustad och fullservad båt helt fri från åtaganden i finansiering, underhåll och service?

Som YachtMember erbjuds du just detta. Du delar en ”egen” båt, som du har tillgång till hela säsongen, med kända medlemmar. Väljer den båt du är intresserad av och njut av det enkla och flexibla båtlivet.

Alla YachtMember-båtar har alla önskvärda tillval och är färdigutrustade med allt från sjökort och tampar till porslin och sängkläder. Bokningen sker enkelt i ett mobilanpassat online-system.

Underhåll och service av båten samt drift av bokningssystem och medlemssupport hanteras av YachtMembers bakomliggande serviceföretag, Saltsjöns Marinpool. Båten underhålls alltså professionellt av en tredje part så att medlemmar och båtägaren själv slipper det.

Som medlem har du därför även en ”24/7”-support på telefon och email om du har frågor eller behöver hjälp. Skulle det uppstå problem med båten så får du alltid snabb support och hjälp på plats för att kunna fortsätta ditt användande utan avbrott.

Dela båt och dela kostnaderna

En YachtMember-båt har max 5 medlemmar. En av dessa är ägare och användare av båten och sedan finns max 4 användande medlemmar. Att det är få och bekanta användare av båten gör att alla känner båten väl och kan använda den på ett tryggt sätt.

Medlemskap tecknas på årsbasis och ger dig tillgång till båten hela säsongen. Årsavgiften inkluderar allt användande och all drift och underhåll av båten. Som medlem ansvarar du bara för att städa och tanka båten efter ditt användande. Men även det kan du beställa tjänst av efter önskemål.


Båtmodell Cruiser 34 Cruiser 37 Cruiser 41 Cruiser 45
Årsavgift 49.000 kr 62.000 kr 76.000 kr 89.000 kr
Deposition 10.000 kr 10.000 kr 20.000 kr 20.000 kr

I medlemskapet ingår den färdigutrustade båten, försäkring, service, underhåll, bryggplats och vinterförvaring. Depositionen återfås vid eventuellt avslut av medlemskapet.

Bokningsregler och perioder

Bokningsmodellen i YachtMember är anpassad till hur dagens båtliv* ser ut. De flesta vill komma ut på sjön ofta och stannar inte ute så långa perioder.

Bokningen är uppdelat i två block med olika bokningsförfaranden. Ett förfarande för högsäsongen och ett annat för lågsäsongen.

Högsäsongen (v26-32) fördelas lika mellan medlemmarna på båten. Alla får vardera 10 sammanhängande dagar. Dessa fördelas och planeras på våren enligt en ”först-in-får-först-välja-princip”.

Övriga veckor under säsongen bokas fritt och flexibelt i bokningssystemet enligt regler uppsatta för att skapa en rättvis tidsfördelning mellan medlemmarna.

Under denna period kan var och en boka 6 dagar i taget (egentligen 18 pass, läs mer nedan). Dagarna kan fördelas på ett eller två bokningstillfällen åt gången. När man nyttjat sitt första bokningstillfälle så kan man göra en ny bokning, och så vidare. Det fungerar ungefär som tvättstugebokning, fast man har fler "tvättstugepass". Det finns ingen begränsning på antal bokade dagar eller tillfällen per säsong.

Vi tillämpar även "sista-minuten-bokningar" som innebär att man alltid kan boka de närmaste 3 dygnen utan begränsning av de andra bokningsreglerna.

För att bokningen ska vara ytterligare flexibel så är varje dag uppdelat i tre pass. Första passet är mellan midnatt och kl 10.00, nästa pass kl 10.00-16.00 och det sista från kl 16.00 till midnatt. Man kan alltså boka en båt för endast en kväll eller över dagen och på så sätt kan flera medlemmar använda båten under samma dag.


*) Enligt "Båtlivsundersökningen 2012" framtagen av Sweboat.

Nedan bokningsregler är uppsatta i systemet för att bokningen ska vara så rättvis som möjligt.

 • Max 18 pass bokade i taget
 • Max 9 av dessa pass på helg
 • helg är fredag kl.16 till och med söndag)
 • Max 2 bokningstillfället i taget
 • Ingen begränsning på antal pass per säsong
 • Ingen begränsning på antal bokningar per säsong
 • 3 dygn sista-minuten-bokning


Allt detta ingår i medlemskapet:

 • Tillgång till båten hela säsongen
 • Allt underhåll och service
 • 10 planerade högsäsongsdagar
 • Flexibel bokning om 6 dagar i taget resten av säsongen
 • 24/7-support hela säsongen
 • En fast årskostnad utan oväntade utgifter
I bokningskalendern syns egna bokningar som gröna och andras som grå.